Aktualności

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Komunikat nr 4

14 lipca (w piątek) zostaną opublikowane listy przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadgimnazjalnych.
Na listach znajdą się kandydaci, którzy potwierdzili wolę nauki przez dostarczenie do szkoły, do której zostali zakwalifikowani oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 • Listy przyjętych zostaną udostępnione w szkołach.
 • Kandydat może sprawdzić, do której szkoły został przyjęty logując się na swoje konto w systemie naboru.
 • Informację o przyjęciu do szkoły można również otrzymać za pośrednictwem aplikacji mobilnej eLO!

Od 14 lipca do 31 sierpnia 2017r. będzie trwała rekrutacja uzupełniająca:

 • Uczniowie, którzy nie zgadzają się z wynikami rekrutacji oraz uczniowie, którzy nie zakwalifikowali się do żadnej szkoły mogą szukać wolnych miejsc w innych szkołach.
 • Uczniowie, których czekają jeszcze egzaminy poprawkowe będą przyjmowani do szkół ponadgimnazjalnych w ramach pozostałych wolnych miejsc.

Andrzej Sikorski

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Komunikat nr 3

7 lipca 2017r. (piątek) zostaną opublikowane wyniki kwalifikacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. Kandydaci dowiedzą się, do której szkoły zostali zakwalifikowani:

UWAGA!

Po opublikowaniu wyników kwalifikacji do szkół tzn. od 7 lipca do 13 lipca kandydaci muszą potwierdzić wolę nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani. Potwierdzenie woli nauki sprowadza się do obowiązku dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego (dotyczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe).

 • Jeśli kandydat nie dostarczył jeszcze oryginałów dokumentów do żadnej szkoły to powinien je zanieść do szkoły, do której został zakwalifikowany (jeśli zgadza się z wynikami kwalifikacji).
 • Jeśli kandydat już dostarczył oryginały dokumentów do szkoły, do której teraz został zakwalifikowany to pozostaje mu oczekiwanie na listy przyjętych do szkół, które zostaną udostępnione 14 lipca 2017r.
 • Jeśli kandydat dostarczył oryginały dokumentów do szkoły, ale teraz został zakwalifikowany do innej szkoły niż ta, do której dokumenty zaniósł to powinien przenieść dokumenty do szkoły, do której został zakwalifikowany (jeśli zgadza się z wynikami kwalifikacji).
 • Jeśli kandydat nie zgadza się z wynikami kwalifikacji to musi poczekać do 14 lipca i we własnym zakresie poszukać szkoły, w której chce kontynuować naukę i tam dostarczyć oryginały dokumentów.

14 lipca 2017r. zostaną opublikowane listy przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

Od 14 lipca do 31 sierpnia 2017r. będzie trwała rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, którzy nie dostali się do żadnej szkoły lub nie zgadzają się z wynikami kwalifikacji do szkół. Kandydaci będą mieli do wyboru wolne miejsca, które w wielu szkołach jeszcze pozostaną.

Andrzej Sikorski

Wręczenie świadectw dojrzałości

maturalne_0

Zapisy do akademickiej klasy z językiem chińskim

18893286_1304757866301254_4591900163510356950_n

Zakończenie roku szkolnego 2016/17

zakonczenie_2017_030 czytaj więcej »

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Komunikat nr 2

 • 19 czerwca 2017r. (poniedziałek) upływa termin składania wniosków do szkół ponadgimnazjalnych. Nieoddanie wniosku w terminie skutkuje odpadnięciem z procesu rekrutacji.

Kolejne zadania do wykonania przez kandydata:

 • Po konferencji klasyfikacyjnej (odbędzie się 19 czerwca) należy zalogować się na swoje konto w systemie naboru i wprowadzić oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz dodatkowe osiągnięcia.
 • Oceny wpisujemy w postaci cyfrowej bez plusów i minusów. Nie należy zaznaczać żadnego przedmiotu jako nadobowiązkowy.
 • Aby wprowadzić wyniki egzaminu gimnazjalnego należy wpisać wynik procentowy z każdej jego części bez znaku procent.
 • Dodatkowe osiągnięcia. Należy najpierw wybrać zajęte miejsce, stopień (szczebel) zawodów, konkursu, a następnie wpisać jego nazwę. Można wprowadzić kilka znaczących dodatkowych osiągnięć z całego okresu nauki w gimnazjum. Szczegółowy opis wprowadzania i punktowania znajduje się w regulaminie rekrutacji na stronie naszej szkoły.
  UWAGA! Dodatkowe osiągnięcia wpisane do systemu naboru muszą być zgodne z wypisanymi przez wychowawcę na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 • W okresie od 23 do 27 czerwca 2017r. należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru następujące dokumenty:
    • świadectwo ukończenia gimnazjum,
    • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
    • potrzebne zaświadczenia np. o pracy w akcjach wolontariatu.
 • Można dostarczyć oryginały tych dokumentów lub uwierzytelnione kopie. Jednak oryginały i tak należy dostarczyć po 7 lipca.
 • Dostarczenie wymienionych dokumentów jest konieczne w celu przeprowadzenia w szkole pierwszego wyboru weryfikacji ocen, wyników egzaminu i dodatkowych osiągnięć wprowadzonych przez kandydata do systemu naboru.
 • UWAGA! Niedostarczenie dokumentów w tym okresie skutkuje odpadnięciem z procesu rekrutacji.
 • 7 lipca 2017r. zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół. Kandydaci dowiedzą się do której szkoły zostali ostatecznie zakwalifikowani.
 • Gdzie lub jak będzie można sprawdzić do której szkoły kandydat został zakwalifikowany:
     • listy zakwalifikowanych zostaną opublikowane w szkołach,
     • po zalogowaniu się na swoje konto do systemu naboru,
     • zamawiając wcześniej usługę informowania SMS-em.
 • Jeśli kandydat zgodzi się z wynikami kwalifikacji to w okresie od 7 do 13 lipca musi potwierdzić wolę nauki w szkole, do której został zakwalifikowany dostarczając oryginały dokumentów (świadectwo ukończenia gimnazjum i wyniki egzaminu gimnazjalnego). O ile wcześniej tego nie zrobił. W niektórych przypadkach kandydat będzie zmuszony odebrać dokumenty ze szkoły pierwszego wyboru i przenieść do szkoły, do której został zakwalifikowany.
  UWAGA! Kandydat, który nie potwierdzi woli nauki nie znajdzie się na liście przyjętych do szkoły.
 • 14 lipca 2017r. zostaną opublikowane listy przyjętych do szkół. Sposób powiadamiania taki jak przy listach zakwalifikowanych.
 • Od 14 lipca do 31 sierpnia 2017r. będzie trwała rekrutacja uzupełniająca.

Kolejne przypomnienia zostaną opublikowane ok. 7 lipca.

Andrzej Sikorski

Pod ostrzałem laserów

laserhouse_2017_001

Ostatniego dnia przed rozdaniem świadectw klasa 1cg po wielkim oczekiwaniu w końcu wybrała się na wycieczkę do Laserhouse. Pierwszą atrakcją była bitwa drużynowa na laserowy paintball. Po tym, jak ubraliśmy odpowiednie stroje, pani prowadząca zapoznała nas z zasadami gry i używania broni. Pojedynek okazał się naprawdę bardzo zabawny i pełen wrażeń. Kolejnym punktem programu był laserowy labirynt, czyli wiązki światła, który trzeba było ominąć. Trudne, ale bardzo ciekawe. Następnie sprawdzaliśmy swoje umiejętności na strzelnicy. Wchodziło tam sześć osób i dzieliło się na dwie grupy. Po zabawie pełniej emocji klasa wybrała się na pizzę. czytaj więcej »

Mistrzowie ekonomii społecznej

ekonomia_2017_010

Wygraliśmy!! Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w turnieju gry planszowej „Ekonomia Społeczna”, który był organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną z Zabrza. W turnieju mogły brać udział 5-osobowe zespoły ze szkół i instytucji województwa śląskiego. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny, gimnazjalna w składzie Jakub Górny, Marcin Piekacz, Maciej Stebnicki, Michał Siedliski i Marcin Walasek oraz licealna w składzie Wiktoria Augustin, Patrycja Jakubowska, Wiktoria Kowalczyk, Przemysław Piechowicz oraz Wiktoria Przychocka. czytaj więcej »