Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

Drodzy Rodzice i Uczniowie.

Strajk w naszej szkole nadal trwa. Dziękujemy Państwu i Wam drodzy Uczniowie za wszelkie wsparcie i serdeczne głosy poparcia.
Od poniedziałku do środy (15-17.04) o godzinie 10.00 odbędą się planowane Rekolekcje Wielkopostne w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Świętochłowicach. Zapraszam wszystkich uczniów do czynnego udziału. Jednocześnie proszę rodziców o zapewnienie opieki przed i po rekolekcjach.

Z poważaniem
Mariusz Szeremeta
Dyrektor Szkoły

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

Egzaminy szkolne są niestety nadal zagrożone, jednak czynimy wszelkie starania, by mogły się one odbyć w podanych Państwu oraz Uczniom terminach. Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie o zagrożeniu nieprzeprowadzeniem egzaminów zostały poinformowane. Mamy nadzieję, że nasze działania okażą się na tyle skuteczne, że zaplanowany egzamin zostanie przeprowadzony
Niewielkie możliwości kadrowe powodują jednak, że egzamin może odbyć się wyłącznie w sali gimnastycznej i auli, które zostały przygotowane na tę ewentualność. Rozpoczęcie egzaminu uzależnione będzie od spełnienia wymogu określonej rozporządzeniem MEN liczby członków zespołu nadzorującego (2 os. na pierwszych 25 uczniów i jedna na każde następne 25). Jeśli wszyscy się stawią, egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00. Prosimy, żeby Państwa dzieci przyszły do szkoły na godzinę ósmą.
Ze względu na strajk nauczycieli nie będziemy w stanie zapewnić Państwa dzieciom opieki w czasie przerwy między egzaminami.
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących dziękuje Państwu za wsparcie i zrozumienie. Rada dziękuje także za spontaniczne i piękne wyrazy poparcia płynące ze strony Państwa dzieci. Ja także dziękuję za szacunek okazywany polskiej edukacji.
Postaramy się, by w zespołach nadzorujących egzamin pracowali wyłącznie nauczyciele zatrudnieni w naszym Zespole lub innych szkołach i placówkach, gdyż Rozporządzenie MEN opublikowane w ostatniej chwili dotyczące obsady komisji nadzorujących budzi poważne wątpliwości prawne.
Razem z Radą Pedagogiczną Kochana trzymam za Was kciuki i życzę złamania piór (oczywiście z czarnym atramentem)

Z poważaniem
Mariusz Szeremeta
Dyrektor Szkoły

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

Świętochłowice, 8 kwietnia 2019 r.

Rodzice Uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

od dnia 8 KWIETNIA 2019 r.

Szanowni Rodzice,

działając jako Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 niniejszym informuję, że w związku z fiaskiem rozmów między stroną rządową a związkami zawodowymi oraz rozpoczynającym się bezterminowo z dniem 8 kwietnia 2019r. strajkiem, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła do Prezydenta Miasta w Świętochłowicach o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w dniach 8 kwietnia 2019 roku do odwołania, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wobec tego, że szkoła zostanie zamknięta, uprasza się o zapewnienie dzieciom opieki w dniach od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.

Jednocześnie informuję, że istnieje niebezpieczeństwo nieprzeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych.

Jako dyrekcja proszę o zrozumienie w tym trudnym czasie. W mojej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie w/w przepisów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów.

O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

Z poważaniem

Mariusz Szeremeta

Dyrektor Szkoły

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

5 kwietnia 2019r.

Komunikat dyrektora szkoły

Szanowni Rodzice,

W związku z planowaną akcją strajkową i wynikami przeprowadzonego referendum, od 8 kwietnia do odwołania zajęcia w szkole mogą być zawieszone. Wynika to z niemożliwości zapewnienia młodzieży higienicznych i bezpiecznych warunków nauki. Na bieżąco będziemy informować o podejmowanych decyzjach. Prosimy o śledzenie wiadomości na Librusie.
Uprzejmie Państwa proszę o zapewnienie opieki swoim dzieciom.
Przepraszam za wszelkie niedogodności. Zdaję sobie sprawę, że będzie się to wiązało z pewnymi trudnościami, aczkolwiek proszę o wyrozumiałość. Serdecznie dziękuję.

Dyrektor Szkoły
mgr Mariusz Szeremeta

Omnibus 2019 – II etap

Dnia 28 marca w I LO im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Świętochłowicach odbył się finał i podsumowanie pierwszej edycji Międzyszkolnego Interdyscyplinarnego Konkursu OMNIBUS dla młodzieży klas ósmych świętochłowickich szkół. Patronat honorowy nad imprezą objął Daniel Beger Prezydent Miasta Świętochłowice, patronat merytoryczny Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Organizatorkami konkursu były mgr Jolanta Daniluk, mgr Katarzyna Prędota, mgr Klaudia Czyżewska – Knap. czytaj więcej »

Tę historię trzeba znać

Dnia 2. kwietnia uczniowie z klas 3bg, 3cg oraz 3dg odwiedzili Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Przewodnicy oprowadzili uczestników wyjazdu po terenach i obiektach byłych obozów Auschwitz I oraz Auschwitz II – Birkenau. Uczniowie poznali historię obozu, który jest symbolem ludobójstwa, terroru oraz Holokaustu.
Z pewnością dla odwiedzających wizyta w byłym obozie koncentracyjnym i zagłady była cenną i głęboko zapadającą w pamięć lekcją. Była to również okazja, by zastanowić się nad wartością ludzkiego życia oraz człowieczeństwem. czytaj więcej »

Licealiści w Warszawie

Warszawa ponownie ugościła uczniów z naszej szkoły uczęszczających na zajęcia rozszerzone z wiedzy o społeczeństwie. Przez dwa dni pobytu, wszyscy mogliśmy wzbogacić swoją wiedzę z polityki, ekonomii, kultury, historii oraz z innych dziedzin nauki.
Zwiedzanie rozpoczęło się od Giełdy Papierów Wartościowych, a następnie przeniosło do Sejmu RP. Pani przewodnik w ciekawy sposób przedstawiła historię polskiego parlamentaryzmu, a także jak wygląda codzienne funkcjonowanie tej instytucji. czytaj więcej »