Wzór bibliografii

BIBLIOGRAFIA

Literatura podmiotu – wykaz bibliograficzny dzieł podmiotu, o którego twórczości pisze się w pracy (np. Zbrodnia i kara F. Dostojewskiego).
Literatura przedmiotu – obejmuje publikacje lub ich części, w których przedstawione są wyniki badań naukowych w stosunku do tematu podejmowanego przedsięwzięcia badawczego. (np. Dostojewski i przeklęte problemy: od „Biednych ludzi” do „Zbrodni i kary” R. Przybylskiego).

WYDAWNICTWO ZWARTE (KSIĄŻKA)
Autor. Tytuł, miejsce i rok wydania, numery wykorzystanych stron
Kochmańska W. Biblioteka. Cz. 1, Katowice 1979
Mickiewicz A. Pan Tadeusz, Warszawa 1984
Polańczyk D. „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego, Lublin 2010

PRACA ZBIOROWA
Tytuł, redaktor lub edytor naukowy, miejsce i rok wydania
Literatura dla dzieci i młodzieży w procesie wychowania, pod. red. A. Przecławskiej, Warszawa, 1978

HASŁO Z ENCYKLOPEDII/SŁOWNIKA
Tytuł, redaktor lub edytor naukowy, miejsce i rok wydania, hasło, numery wykorzystanych stron
Słownik mitów i tradycji kultury, pod red. W. Kopalińskiego, Warszawa 2003, hasło: wampir, s. 1386

ROZDZIAŁ/WIERSZ/OPOWIADANIE Z PRACY ZBIOROWEJ
Autor rozdziału/wiersza/opowiadania. Tytuł rozdziału/wiersza/opowiadania [w:] Tytuł pracy zbiorowej, redaktor, miejsce i rok wydania, numery stron zajętych przez rozdział/wiersz/opowiadanie
Michalik A. Zaimki [w:] Gramatyka języka polskiego, oprac. G. Bracka, Łódź 1998, s. 8 – 15
Puchalska I. Romantyczni realiści [w:] Historia literatury światowej: pozytywizm, realizm. T. 5, oprac. M. Szulc, Kraków 2004, s. 7 -15
Puszkin A. Dama Pikowa [w:] Opowieści niesamowite, pod red. R. Śliwowskiego, Warszawa 1997, s. 79 – 107

ROZDZIAŁ/WIERSZ/OPOWIADANIE ZE ZBIORU JEDNEGO AUTORA
Autor rozdziału/wiersza/opowiadania. Tytuł rozdziału/wiersza/opowiadania [w:] Tytuł zbioru, miejsce i rok wydania, numery stron zajętych przez rozdział/wiersz/opowiadanie
Goethe J. W. Król elfów [w:] Wybór poezji, Wrocław 1968, s. 87 – 88
Kochanowski J. Tren XIX [w:] Treny, Warszawa 1968, s. 40 – 44

WSTĘP DO KSIĄŻKI WYDANEJ W SERII BIBLIOTEKA NARODOWA
Autor wstępu. Wstęp… [w:] Autor. Tytuł, miejsce i rok wydania, rzymskie numery stron
Ciechanowska Z. Wstęp [w:] J. W. Goethe Wybór poezji, Wrocław 1968, s. III – CLI

ARTYKUŁ W WYDAWNICTWIE CIĄGŁYM (CZASOPIŚMIE)
Autor artykułu. Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” rok wydania, numer, numery stron zajętych przez artykuł
Glukhovsky D. Metro 2034, rec. W. Chmielarz Nudna filozofia metra. „Fantastyka” 2010, nr 11, s. 69
Grabowska M. Katalogi online. „Przegląd Biblioteczny” 1989, z. 2, s. 111 – 123
Hollender B. Komputerowy Jim Carry. „Rzeczpospolita” 2009, nr 272, s. A34
Szafrański E.: Faraon idzie w zaświaty. „Wiedza i Życie” 2002, nr 7, s. 62 – 66
Żaryn J. Chcę być senatorem, rozm. przepr. B. Łoziński. „Gość Niedzielny” 2011, nr 28, s. 30 – 31

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE, DŹWIĘKOWE
Autor. Tytuł [rodzaj nośnika], miejsce i rok wydania
Chopin F. Etiuda c-moll [w:] Chopin. Utwory fortepianowe [CD-ROM], Poznań 1997
Kopaliński W. Słownik wyrazów obcych [CD-ROM], Warszawa 2003

FILM
Tytuł filmu [rodzaj nośnika], reżyser, miejsce i rok wydania
Pan Tadeusz [DVD], reż. A. Wajda, Warszawa 1999

OPIS PUBLIKACJI ISTNIEJĄCEJ SAMOISTNIE W INTERNECIE
Autor. Tytuł [rodzaj nośnika]. [data dostępu]. Warunki dostępu.
Gruszka – Zych B. Cisza pyta o nas [online]. [dostęp: 18 września 2011]. Dostępny w Internecie: http://gosc.pl/doc/944796.Cisza-pyta-o-nas

DOKUMENTY IKONOGRAFICZNE (REPRODUKCJE OBRAZU W ALBUMIE/CZASOPIŚMIE)
Autor. Tytuł obrazu [w:] Tytuł wydawnictwa, autor, miejsce i rok wydania, strony
Botticelli S. Narodziny Wenus [w:] Najsłynniejsze obrazy: malarstwo europejskie, oprac. D. Kolbuszewska, Poznań 2009,  s. 20
Autor. Tytuł obrazu. „Tytuł czasopisma” rok wydania, numer, numery stron
Gogh V. Van. Słoneczniki. „Wielcy malarze: ich życie, inspiracje i dzieło” 1998, nr 1, s. 17

PISMO ŚWIĘTE (FRAGMENT)
OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU BIBLII
Księga Mądrości [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 1998, s. 758 – 774
OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU BIBLII, KTÓRY POSIADA WŁASNĄ NAZWĘ
Syn marnotrawny [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 1998, Łk 15, 11 – 32, s. 1201
OPIS BIBLIOGRAFICZNY CYTATU Z BIBLII
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 1998, Mt 6, 12, s. 1130