Rada Młodzieżowa

 

Skład Rady Młodzieżowej:
_
Przewodnicząca Julia Królik  
I zastępca Jakub Orłowski  
II zastępca Julia Wółkiewicz  
Skarbnik i sekretarz Izabela Chamczyk  
     

 

Opiekun Rady Młodzieżowej
mgr Jolanta Daniluk