Plan lekcji

Plany lekcji obowiązują od września 2020 r.


Plan lekcji jest obecnie dostępny po zalogowaniu
na konto w dzienniku elektronicznym
LIBRUS-SYNERGIA