Prawo karne w praktyce – wizyta młodzieży w Sądzie Okręgowym w Katowicach

Prawo stanowi ważny element programu nauczania z wiedzy o społeczeństwie. Dlatego, żeby pokazać stosowanie prawa w praktyce, uczniowie klasy 3b wraz z opiekunem wybrali się na rozprawę karną do Sądu Okręgowego w Katowicach. Sprawa dotyczyła składowania odpadów niebezpiecznych na terenie miasta Żory.
Wysłuchaliśmy zeznań mieszkańców miasta, wypowiedzi adwokata i prokuratora. Porozmawialiśmy również z sędzią, dzięki czemu mogliśmy posłuchać o arkanach pracy w sądzie. Opiekę nad grupą sprawował Michał Siemieniak.