Dokumenty

Aktualizacja 28.08.2019r.

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin korzystania z czytelni i komputerów

 

Aktualne wersje dokumentów:

  • STATUT I LO
  • REGULAMIN WYCIECZKI
  • REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH

są dostępne do wglądu i pobrania w dzienniku elektronicznym LIBRUS w dziale

PLIKI DO POBRANIA