Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Świętochłowicach 
 
Przewodniczący Agnieszka Palka
Skarbnik Izabela Urban
Sekretarz Izabela Sierant – Niedźwiedzka
   
 
 

Wpłaty na Radę Rodziców proszę realizować na konto:

  

PKO BP 15 1020 2368 0000 2502 0343 6755