Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świętochłowicach 
w roku szkolnym 2017/2018
 
Przewodniczący Agnieszka Palka
   
Skarbnik Katarzyna Tomasik
Sekretarz

Członek Rady Rodziców

Joanna Klimas

Piotr Kowalczyk

KOMISJA REWIZYJNA
 
Przewodnicząca Nurczyńska Agnieszka
Członkowie Kijak Aneta
  Kral Izabela
 
 

Wpłaty na Radę Rodziców proszę realizować na konto:

  

PKO BP 15 1020 2368 0000 2502 0343 6755