Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Świętochłowicach 
 
Przewodnicząca Izabela Sierant-Niedźwiedzka
Zastępca przewodniczącej Urszula Ponikowska
Skarbnik Krzysztof Kowaluk
   
 
 

Wpłaty na Radę Rodziców proszę realizować na konto:

  

PKO BP 15 1020 2368 0000 2502 0343 6755