Strefa rodzica

RODZIC – pierwszym doradcą

Drodzy Rodzice,

Podjęcie trafnej decyzji edukacyjno-zawodowej wymaga od nastolatka rozeznania
w możliwościach systemu edukacyjnego, potrzebach rynku pracy, a przede wszystkim właściwego rozeznania swoich predyspozycji, zainteresowań, cech osobowości, mocnych stron, stanu zdrowia.
Niestety jest to zadanie trudne, któremu nastolatek nie zawsze jest w stanie sprostać. Wybór często w takiej sytuacji staje się przypadkowy. Stąd ogromna rola przypada Państwu jako rodzicom będącym niepodważalnym autorytetem w sytuacji kształtowania przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Państwa pomoc i wsparcie jest nieocenione.

W jaki sposób wspierać dziecko w procesie przygotowania go do podjęcia decyzji edukacyjnych i zawodowych?

  • Obserwacja: warto przede wszystkim pomóc dziecku w określeniu jego zainteresowań, zdolności, predyspozycji to one powinny stanowić drogowskaz w wyborze kierunku kształcenia (obserwując na co dzień dziecko można zauważyć jakie czynności wykonuje chętnie, co je pasjonuje, którym przedmiotom szkolnym, zajęciom pozalekcyjnym poświęca wiele czasu i uwagi).
  • Rozmowa z dzieckiem– jako partnerem, dotycząca planów i pomysłów dziecka na przyszłość (kim chciałoby zostać, o jakim kierunku kształcenia marzy, jak wyobraża sobie swoją przyszłość za 5, 10 lat?).
  • Warto zastanowić się z dzieckiem nad stanem jego zdrowia(czy aktualny stan zdrowia będzie pozwalał na wykonywanie wymarzonego zawodu- niektóre choroby, dolegliwości mogą uniemożliwić podjęcie wymarzonej roli zawodowej).
  • Wspólne zbieranie z dzieckiem rzetelnych i aktualnych informacji o szkołach, uczelniach (ich ofercie, poziomie nauczania), a także interesującym zawodzie (czynnościach zawodowych, wymaganiach psychologicznych, fizycznych, zdrowotnych).
  • Motywowanie i wspieranie dziecka do podejmowania samodzielnych decyzji.
  • Stały kontakt i współpraca z wychowawcą klasy.
  • Współpraca z doradcą zawodowym– współpracując z doradcą zawodowym, rodzic dostarcza wiele ciekawych informacji, spostrzeżeń na temat swojego dziecka, które mogą być istotne podczas podejmowania przez dziecko decyzji edukacyjno – zawodowych. Ponadto rodzic może liczyć na uzyskanie cennych informacji na temat swojego dziecka.

 

Bibliografia;
„Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum.” KOWEZiU