Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas trzecich

29 kwietnia 2022 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego klas 3d i 3e. W uroczystościach wzięli udział uczniowie, dyrekcja, grono pedagogiczne, rodzice oraz zaproszeni goście. Absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły i wyróżnienia za swoje osiągnięcia. Tytuł PRIMUS INTER PARES, przyznawany zgodnie z tradycją przez grono pedagogiczne uczniowi z najwyższą średnią ocen, został nadany Wojciechowi Bromowi z klasy 3d. Absolwenci pożegnali wychowawców, nauczycieli oraz przyjaciół. Przed nimi egzaminy maturalne…

Życzymy powodzenia!