Wojewódzki Konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

Planetarium Śląskie zaprasza uczniów do udziału w konkursie na referat z zakresu astronomii i astronautyki.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół średnich województwa śląskiego.
Uczestnicy konkursu piszą referaty na dowolnie przez siebie wybrany temat z zakresu astronomii lub astronautyki.
Na prace, przesłane drogą elektroniczną, czekamy do 16 lutego. Najciekawsze prace zostaną wygłoszone przez uczestników na seminarium wojewódzkim.
Autorzy najlepszych referatów wezmą udział w Finale – L Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomiczno-Astronautycznym w Grudziądzu.
W załączniku przesyłamy regulamin konkursu.

Zapraszamy

REGULAMIN