Po co rozmawiać o Zagładzie?

Klasa 3a nie ustaje w odwiedzaniu różnych miejsc związanych z historią i kulturą. Po katowickim i bytomskim muzeum przyszedł czas na Dom Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach. Pani Alicja Ososińska zaprosiła młodzież do udziału w warsztatach poświęconych sytuacji Żydów m.in. w trakcie II wojny światowej. Wizyta na wystawie została poprzedzona emisją filmu prezentującego różnice między tym, o czym rozmawiamy przy okazji omawiania lektur w ramach lekcji języka polskiego, a tym, jak wyglądało życie Żydów zamieszkujących niemieckie Glewitz. Następnie uczniowie podzieleni na cztery grupy, wyposażeni w teksty źródłowe i karty pracy mogli przyjrzeć się części ekspozycji prezentującej losy wyznawców judaizmu na terenie Górnego Śląska w pierwszej połowie ubiegłego stulecia. Po powrocie do sali edukacyjnej zaprezentowali wyniki swoich obserwacji i pracy, mieli okazję wymienić się wrażeniami i wnioskami oraz próbowali znaleźć związki pomiędzy poszczególnymi obrazami zawartymi w ich materiałach. Zajęcia zakończyły się refleksją, że prawie 80 lat po tragedii Holocaustu jest jeszcze sporo do powiedzenia o Zagładzie i że niestety nadal jest mnóstwo powodów, żeby dbać o pamięć o tych tragicznych wydarzeniach.

Magdalena Bula