Ogłoszenie wyników egzaminów ósmoklasisty

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2020 r.