Nominacje dla nauczycieli Kochana

Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Świętochłowicach niejednokrotnie pokazali już, że w swojej codziennej pracy podejmują ambitne wyzwania. Tym razem trójka naszych nauczycieli otrzymała nominacje do zapoczątkowania działań mających na celu wspierać proces zwiększania efektywności systemu edukacji w świętochłowickich szkołach.
Dnia 24 września odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Świętochłowice kadencji 2020-2022, w którym wzięli udział wybrani przedstawiciele świętochłowickich szkół ponadpodstawowych. Opiekunami Rady zostali Pan Adam Trzebińczyk Wiceprezydent Świętochłowic oraz Pani Bożena Wojciechowska – Zbylut radna i nauczycielka matematyki w Kochanie. W skład Młodzieżowej Rady Miejskie weszło 21 młodych radnych, którzy z pewnością swoją kreatywnością wesprą w dziedzinie oświaty działania Radnych Miasta.        
W środę 30 września w Sali Kominkowej Urzędu Miejskiego zainaugurował swoją działalność, powołany z ramienia Prezydenta Miasta Świętochłowic Daniela Begera, zespół do spraw wspierania skutecznych rozwiązań w funkcjonowaniu systemu oświaty w naszym mieście.  Opiekę nad zespołem powierzono Panu Sławomirowi Pośpiechowi Wiceprezydentowi Miasta. Przewodniczącą Zespołu została Pani Jolanta Daniluk, a zastępcą przewodniczącej Pani Katarzyna Prędota, obie nauczycielki z Kochana. W skład zespołu weszły również inne doświadczone osoby – przedstawiciele placówek oświatowych.
Prace zespołu dotyczyć będą m.in. zwiększenia atrakcyjności oferty edukacyjnej; poprawy infrastruktury edukacyjnej i wdrożenie nowych rozwiązań edukacyjnych, poprawy wyników naboru w szkołach ponadpodstawowych w celu zachęcania do kontynuowania edukacji w Świętochłowicach oraz poprawy wyników egzaminów zewnętrznych (tj. egzaminu ośmioklasisty i maturalnego).
Mamy nadzieję i dołożymy wszelkich starań, aby wkrótce móc się pochwalić efektami prac naszych zespołów.