Klasa 1a odwiedziła Dom Dziecka nr 1 w Bytomiu

W ubiegły wtorek klasa psychologiczno – pedagogiczna 1a odwiedziła zaprzyjaźniony Dom Dziecka nr 1 w Bytomiu. Uczniowie uczestniczyli w prelekcji prowadzonej przez pracujące tam pedagożki.  Spotkanie to wyposażyło uczniów w wiedzę na temat zasad i funkcjonowania placówki, jaką jest Dom Dziecka. Młodzież miała również możliwość zapoznania się z warunkami bytowymi zamieszkujących tam podopiecznych. Spotkanie to było cennym i ciekawym doświadczeniem.