Kryteria i zasady rekrutacji

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół, placówek i centrów

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 12 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19