Zagraniczni goście w Kochanie!

W minionym tygodniu w murach świętochłowickiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego zawitali zagraniczni goście. Na zaproszenie nauczycielki języka angielskiego, pani Agnieszki Bryłki, do szkoły przybyli Roberto Ruperez i Isa Otero Sitek z Hiszpanii oraz Cosmin Rovera i Sabiona Xhelili z Włoch. Młodzi ludzie przez rok uczestniczyć będą w wolontariacie na terenie Śląska. Wspieramy różne organizacje pożytku publicznego, pracujemy z osobami niepełnosprawnymi, starszymi i wykluczonymi społecznie, oczywiście poznajemy też Polskę i uczymy się języka – tłumaczyli wolontariusze. Dla uczniów przygotowali ciekawe prezentacje o swoich krajach, oczywiście w języku angielskim.

Anna Żurek