Wśród najlepszych uczniowie Kochana

Paulina Hołub (3c), Łukasz Szumilas (3c) oraz Jakub Bryłka (absolwent) otrzymali w dniu wczorajszym z rąk Prezydenta Świętochłowic Stypendium za rok szkolny 2020/2021. Uroczystość odbyła się w Centrum Kultury Śląskiej. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym oraz życzymy dalszych sukcesów!