Światowy Dzień Ziemi

W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, w naszej szkole, odbyła się zbiórka surowców wtórnych oraz zajęcia warsztatowe pod hasłem „Z ekologią na Ty”. Tegoroczna akcja miała na celu kształtowanie wśród młodzieży odpowiedzialności za własne środowisko oraz promowanie postaw proekologicznych.

Anna Migoń