Dokumenty naboru

Dokumenty wymagane od kandydata

do I Liceum Ogólnokształcącego w Świętochłowicach

Wzór opisu teczki na dokumenty

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY

 

2018/2019 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

ZAPRASZAMY W MAJU 2019r.