Przedłużenie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Komunikat dotyczący przedłużenia zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole do dnia 10 kwietnia 2020 i kształcenia na odległość.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.) informuję, że przedłużony został okres, w którym funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograniczone. Przedłużenie będzie trwało do dnia 10 kwietnia 2020 r.

W/w rozporządzenie (zm. z 20.03 2020r.) określa m. in.: „§ 3a. 1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

Mariusz Szeremeta
Dyrektor Szkoły