Pożegnanie kolejnego rocznika absolwentów „Kochana”

Obecność w murach szkoły ostatnimi czasy jest wydarzeniem naprawdę nadzwyczajnym, ale tym razem o jego wyjątkowości zadecydowała przede wszystkim uroczystość pożegnania uczniów klas trzecich liceum. Ku ogromnej radości absolwentów „Kochana” mogli otrzymać świadectwa ukończenia szkoły średniej z rąk dyrektora oraz wychowawcy, przeżyć ten ostatni dzień w szkole razem ze swoimi koleżankami i kolegami a nie przed ekranem komputera. W pełnym reżimie sanitarnym każda klasa oddzielnie spotkała się na sali gimnastycznej, gdzie uhonorowani zostali uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce oraz odnoszący sukcesy sportowcy. Ponadto tradycyjnie przyznany został tytuł Primus Inter Pares, który otrzymał Jakub Bryłka z klasy 3b. Uzyskał on najwyższą średnią ocen spośród wszystkich tegorocznych absolwentów i wielokrotnie reprezentował szkołę m.in. w konkursach geograficznych. Wychowawcy mieli okazję również podziękować swoim wychowankom oraz ich rodzicom za trzyletnią współpracę podzieloną między nauczanie tradycyjne i to zdalne. Reprezentanci klas drugich – Wojtek Brom i Emilia Wilk – w imieniu swoich rówieśników życzyli przyszłym maturzystom „ujemnych delt, aby nie trzeba byłoby liczyć pierwiastków, przyjemnych tematów rozprawek, aby pamiętali doskonale, kim była Łęcka oraz że „Dziady” to nie satyra na starsze pokolenie, a także wymarzonych wyników, które pozwolą dostać się na upragnione kierunki studiów”. Zostały już tylko trzy dni do egzaminów maturalnych, a egzamin dojrzałości już zdali, ucząc się pilnie i odnajdując się w tej jakże dziwnej rzeczywistości.

Tekst: Magdalena Bula
Zdjęcia Patrycja Wilczek