Pizza party

W minioną  środę  uczniowie klasy 1a – psychologiczno-pedagogicznej mieli okazję uczestniczyć w „Pizza party”, którego organizatorem był Uniwersytet SWPS w Katowicach. Wydarzenie to było podsumowaniem  realizowanego  od września  2021r. projektu rozwijającego  zainteresowania  i  podnoszącego poziom wiedzy naszych uczniów z zakresu psychologii i pedagogiki.  Był to dobry moment na złożenie podziękowań Pani prodziekan dr Małgorzacie Wójcik oraz członkom  Organizacji PsychoLOgiczni, którzy w ramach patronatu organizowali dla uczniów klas psychologiczno-pedagogicznych: wykłady, konkursy oraz prowadzili cykliczne zajęcia dydaktyczne.

Spotkanie przebiegło w sympatycznej atmosferze, konsumując  pyszną  pizzę młodzież wraz z przedstawicielami SWPS snuła już plany na przyszły rok szkolny.  Pani prodziekan zaś zadeklarowała, iż  w ramach patronatu Uniwersytet SWPS rozszerzy swoje działania, organizując w przyszłym roku szkolnym dodatkowe zajęcia dla naszej młodzieży, które będą odbywały się w murach Uniwersytetu SWPS w Katowicach.