Orient w środku zimy

Uczniowie klasy 1a uniwersyteckiej z językiem chińskim w ubiegły piątek mieli okazję wziąć udział w Oriental Meetings in Sosnowiec (Sosnowieckich Spotkaniach Orientalistycznych).

Była to okazja nie tylko, by poszerzyć swoją wiedzę na temat Bliskiego i Dalekiego Wschodu ale również sprawdzić swoją umiejętność rozumienia języka angielskiego, ponieważ część wykładów odbywała się w tym języku.

Uczestnicy uczestniczyli m.in. w wykładzie plenarnym prof. Ewy Bogdanowskiej- Jakubowskiej, pt. „Face as an “identity card” and a sociocultural construct „ oraz dowiedzieli się między innymi, jakie są różnice w stosowaniu metafory w języku polskim i języku arabskim, poznali mistyczne krajobrazy utworu „Brihadbhagawtamrita” Santany Goswamina, teologa hinduistycznego nurtu religijnego oraz mogli zastanowić się nad różnicami w zasadach polskiego procesu karnego w porównaniu z państwami Bliskiego Wschodu, jak Egipt i Arabia Saudyjska.

Klaudia Siemieniak