Oksford w Świętochłowicach, czyli sztuka debatowania

Centrum Kultury Śląskiej na Zgodzie stało się dzisiaj na kilka godzin centrum kultury prowadzenia sporów. Po raz trzeci uczniowie szkół gimnazjalnych wzięli udział w debacie oksfordzkiej organizowanej w naszym mieście. Dla ich kolegów i koleżanek z liceum była to pierwsza okazja do prezentacji. Nad prawidłowym przebiegiem dyskusji czuwał marszałek. W tej roli wystąpił Prezydent Miasta Świętochłowice Dawid Kostempski. Młodsi uczniowie spierali się, czy sytuacja gospodarcza sprzyja kształceniu fachowców. Natomiast reprezentanci liceum opowiedzieli się po stronie umowy o pracę lub prowadzenia własnej działalności. Oba starcia były pokojowe i odbywały się zgodnie z zasadami debaty oksfordzkiej. Można było wysłuchać nie tylko świetnie przygotowanych wystąpień poszczególnych mówców, ale i ciekawych pytań oraz precyzyjnych odpowiedzi. Młodzież zagwarantowała nam uczestnictwo w przemyślanej i ożywionej wymianie zdań. Jury pod przewodnictwem wiceprezydenta Stanisława Kormana miało twardy orzech do zgryzienia podczas oceny grup. Na zakończenie prezydent wyraził uznanie dla wszystkich uczniów i nagrodził ich drobnymi upominkami oraz kartami podarunkowymi. Nasze gimnazjum reprezentowało czworo mówców – Julia Adamus, Weronika Kamuda, Laura Pastuszka i Wojciech Brom, którzy przygotowywali się pod okiem Magdaleny Buli. Natomiast działania licealistek – Wiktorii Augustin i Wiktorii Przychockiej – nadzorował Michał Siemieniak. Kolejna debata już za rok.

Magdalena Bula