Nowa klasa i nowa pracownia w Kochanie

Od przyszłego roku szkolnego świętochłowickie I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego planuje otwarcie klasy politechniczno-lingwistycznej. Patronat nad klasą sprawować będzie Politechnika Śląska. Dziś, w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, podpisano umowę współpracy. Swoje podpisy złożyli Prezydent Miasta Świętochłowice, pan Daniel Beger, Rektor Politechniki Śląskiej, pan Arkadiusz Mężyk, oraz dyrektor I LO, pan Mariusz Szeremeta. Obecni byli również Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty, pani Dorota Leszczyńska, oraz Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta, pan Sławomir Pośpiech. Po dokonaniu formalności, władze miasta wraz z przedstawicielami uczelni udały się do I LO, aby obejrzeć świeżo wyremontowaną pracownię komputerową. Jej remont nie udałby się bez przychylności władz miasta, które przeznaczyły na ten cel środki finansowe – tłumaczy pani Jolanta Daniluk, nauczycielka z I LO, która jest pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia. Wsparli nas także sponsorzy, stale współpracujący z naszym Liceum, za co serdecznie dziękuję – dodaje. Po zwiedzaniu nowej pracowni i szkoły goście udali się na poczęstunek do szkolnej kawiarenki uKochana.
Klasa politechniczno-lingwistyczna to niezwykle ciekawa oferta edukacyjna. Uczniowie, którzy podejmą naukę w tej klasie, będą mieli zwiększoną ilość godzin matematyki, informatyki i języka angielskiego. Poznają tajniki programowania i będą brać udział w warsztatach i wykładach organizowanych na Politechnice Śląskiej. Tym samym przygotują się do podjęcia studiów na kierunkach technicznych i zyskają szerokie możliwości dalszej kariery zawodowej w branży IT.

Tekst: Anna Żurek
Zdjęcia: UM Świętochłowice, KP