Młodzieżowa Rada Miejska Świętochłowic

Nasi uczniowie – Ania Różyczka i Paweł Skop – w Młodzieżowej Radzie Miejskiej Świętochłowice!
Ania została wiceprzewodniczącą MRM, a Paweł sekretarzem MRM.