Maturzyści na start!

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego trwają egzaminy maturalne. Przystąpiło do nich 49 tegorocznych absolwentów. Najchętniej wybieranym na poziomie rozszerzonym przedmiotem jest w tym roku język angielski, na który zdecydowało się 37 osób. Odpowiednio 14 osób przystąpi do egzaminu z biologii, 11 z geografii i 10 z wiedzy o społeczeństwie. Tradycyjnie największe obawy budził egzamin z matematyki, jednak zdający po jego napisaniu podkreślali, że w tym roku był wyjątkowo łatwy. Za wszystkich zdających trzymamy kciuki. Wyniki ogłoszone zostaną 3 lipca.

Anna Żurek