INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

Świętochłowice, 8 kwietnia 2019 r.

Rodzice Uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

od dnia 8 KWIETNIA 2019 r.

Szanowni Rodzice,

działając jako Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 niniejszym informuję, że w związku z fiaskiem rozmów między stroną rządową a związkami zawodowymi oraz rozpoczynającym się bezterminowo z dniem 8 kwietnia 2019r. strajkiem, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła do Prezydenta Miasta w Świętochłowicach o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w dniach 8 kwietnia 2019 roku do odwołania, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wobec tego, że szkoła zostanie zamknięta, uprasza się o zapewnienie dzieciom opieki w dniach od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.

Jednocześnie informuję, że istnieje niebezpieczeństwo nieprzeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych.

Jako dyrekcja proszę o zrozumienie w tym trudnym czasie. W mojej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie w/w przepisów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów.

O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

Z poważaniem

Mariusz Szeremeta

Dyrektor Szkoły

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ