INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

Egzaminy szkolne są niestety nadal zagrożone, jednak czynimy wszelkie starania, by mogły się one odbyć w podanych Państwu oraz Uczniom terminach. Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie o zagrożeniu nieprzeprowadzeniem egzaminów zostały poinformowane. Mamy nadzieję, że nasze działania okażą się na tyle skuteczne, że zaplanowany egzamin zostanie przeprowadzony
Niewielkie możliwości kadrowe powodują jednak, że egzamin może odbyć się wyłącznie w sali gimnastycznej i auli, które zostały przygotowane na tę ewentualność. Rozpoczęcie egzaminu uzależnione będzie od spełnienia wymogu określonej rozporządzeniem MEN liczby członków zespołu nadzorującego (2 os. na pierwszych 25 uczniów i jedna na każde następne 25). Jeśli wszyscy się stawią, egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00. Prosimy, żeby Państwa dzieci przyszły do szkoły na godzinę ósmą.
Ze względu na strajk nauczycieli nie będziemy w stanie zapewnić Państwa dzieciom opieki w czasie przerwy między egzaminami.
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących dziękuje Państwu za wsparcie i zrozumienie. Rada dziękuje także za spontaniczne i piękne wyrazy poparcia płynące ze strony Państwa dzieci. Ja także dziękuję za szacunek okazywany polskiej edukacji.
Postaramy się, by w zespołach nadzorujących egzamin pracowali wyłącznie nauczyciele zatrudnieni w naszym Zespole lub innych szkołach i placówkach, gdyż Rozporządzenie MEN opublikowane w ostatniej chwili dotyczące obsady komisji nadzorujących budzi poważne wątpliwości prawne.
Razem z Radą Pedagogiczną Kochana trzymam za Was kciuki i życzę złamania piór (oczywiście z czarnym atramentem)

Z poważaniem
Mariusz Szeremeta
Dyrektor Szkoły

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY