Gala Laureatów

W dniu 05.04.2018 r. w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyła się Gala Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2017/2018. W wydarzeniu brali udział uczniowie szkół z Katowic, Tychów i Świętochłowic oraz uczniowie z powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Zaświadczenia wręczała pani Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty.
Sama droga do uzyskania tytułu laureata jest niezwykle trudna i wymaga wielu godzin nauki. Konkurs podzielony jest na trzy etapy: szkolny, rejonowy i wojewódzki. Aby przejść do kolejnego etapu należało uzyskać minimum 85% poprawnych odpowiedzi. Laureat to osoba, która zdobyła co najmniej 54 punkty na 60 możliwych w trzecim, wojewódzkim etapie konkursu. Dyplom laureata zwalnia ucznia z pisania egzaminu gimnazjalnego z danego przedmiotu i gwarantuje ocenę celującą na świadectwie.
O trudności konkursu świadczą liczby: w etapie szkolnym brało udział 60 071 uczniów, a tylko 1,3% zostało laureatami.
Mamy niebywałą przyjemność poinformować, iż laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z geografii został uczeń klasy 3dg – Jakub Bryłka. Jest on jednym z dwóch uczniów świętochłowickich szkół, któremu udało się zdobyć ten tytuł. Podczas uroczystej gali towarzyszyli mu Dyrektor Szkoły – pan Mariusz Szeremeta i pani Monika Szafraniec, która przygotowywała Kubę do konkursu.

Monika Szafraniec