Dzień Ekologii

Tradycją naszej szkoły stało się promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. W bieżącym roku, młodzież uczestniczyła w selektywnej zbiórce opakowań plastikowych, w akcji „Jestem w drużynie Recyklatora” organizowanej przez UM w Świętochłowicach.
Na lekcjach biologii i geografii odbyły się projekcje filmów dotyczących globalnego ocieplenia i gospodarowania odpadami oraz zajęcia terenowe, podczas których uczniowie mogli zbadać glebę i wodę z okolicy naszej szkoły. Ponadto 10 osób z klas 3 gimnazjum wzięło udział on–line w I etapie konkursu o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę” organizowanym przez SANEPID.
Odbył się również szkolny konkurs wiedzy ekologicznej, którego laureatami są:
I miejsce Jakub Bryłka z kl. 1b,
II miejsce Wojciech Brom z kl. 3ag,
III miejsce Tymoteusz Boldt z kl. 3ag
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do działań w roku następnym.

Teresa Kulik, Monika Szafraniec, Anna Migoń