Dary serca

Kolejne dary serca dla dzieci trafiły do MDK w Świętochłowicach.

DZIĘKUJEMY całej społeczności szkolnej za ofiarność, uczniom za pracę wolontariacką,

a Panu Prezydentowi Danielowi Begerowi za docenienie naszej pomocy❤️