Certyfikat „Szkoła Myślenia Pozytywnego 2018”

Działania profilaktyczne i wspierające prowadzone przez naszą szkołę w roku 2018 zostały docenione certyfikatem „Szkoły Myślenia Pozytywnego 2018”. Dokument ten potwierdza, że nasza placówka aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu poprawę dobrostanu i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Sam projekt „Myślę pozytywnie” to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Realizacja programu jest współfinansowana w ramach środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Również w rozpoczynającym się roku 2019 będziemy realizować zadania projektowe, aby po raz kolejny ukończyć rok z certyfikatem.

Agnieszka Piotrowiak