BEZPIECZNE FERIE zależą od Ciebie!

Dnia 8 stycznia w naszym liceum odbyła pierwsza część akcji „Bezpieczne ferie”. Nauka i zabawa w jednym! Całość koordynowała p. Stefania Lamparska. W ramach akcji odbyły zajęcia warsztatowe z przedstawicielami: Policji (zagrożenia związane z używkami, cyberprzemoc), Straży Pożarnej (kwestia czujników czadu), Straży Miejskiej (bezpieczeństwo ekologiczne),WOPR (właściwe zachowania na lodzie). Nasza młodzież (uczniowie klas medyczno -ratowniczych ) zaprezentowała zagadnienia związane z I pomocą przedmedyczną – złamania, odmrożenia, resuscytacja człowieka dorosłego i niemowlaka. Goście – uczniowie szkół podstawowych – mogli poćwiczyć poznane zagadnienia na fantomach, a także na samych sobie (mocowanie chusty trójkątnej, szyny, bandażowanie itp.). Uczniowie zostali także zaopatrzeni w ulotki specjalnie przygotowane na ww. akcję. Pozyskaną wiedzę i umiejętności młodzież przekaże rówieśnikom w swoich szkołach.

Następnego dnia kontynuowano akcję „Bezpieczne ferie” na świętochłowickiej „SKAŁCE”. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym – Miejskiemu Zarządowi Oświaty w Świętochłowicach, Urzędowi Miasta w Świętochłowicach, Komendzie Miejskiej Policji (niebezpieczeństwa na stoku), Straży Pożarnej (pokazy), Straży Miejskiej (poczęstunek, pokaz psa – ratownika), WOPR (pokaz nad wodą), OSiR „SKAŁKA” oraz fantastycznej młodzieży z naszego liceum (zajęcia z I pomocy przedmedycznej, zabawy z uczniami).

Życzymy wszystkim BEZPIECZNYCH FERII!

Stefania Lamparska, Małgorzata Schneider