Audyzm, biowładza i Deaf Art, czyli „Głusza” w Muzeum Śląskim

Uczniowie klasy 1c mieli okazję przekonać się, że dwujęzyczność, z którą są związani od września ma też inne znaczenie, a mianowicie połączenie języka mówionego i pisanego z językiem migowym. Część osób niesłyszących zabiega bowiem o to, żeby edukacja prowadzona była w sposób włączający ich do społeczności szkolnej, a nie w oddzielnym systemie. Między innymi o tym młodzież rozmawiała dzisiaj z panią Magdą, edukatorką prowadzącą w Muzeum Śląskim zajęcia związane z wystawą poświęconą komunikacji, kulturze i sztuce głuchych. Za pośrednictwem dwóch ciekawych instalacji uczniowie mogli doświadczyć różnych zjawisk związanych z doznaniami sensorycznymi. Wykonując zaproponowane ćwiczenia, mieli szansę spróbować własnych sił w korzystaniu z języka migowego. Dzięki prowadzącej poznali w praktyce także działanie specjalnego, internetowego tłumacza ułatwiającego komunikację z głuchymi. Wspólnie z panią Magdą zastanawiali się nad sytuacją osób niesłyszących w społeczeństwie i zjawiskiem audyzmu oraz rozważali, czy istnieje konieczność ich dostosowywania się do osób słyszących, czyli poddawania się tzw. biowładzy. Ostatnia część spotkania poświęcona była przyjrzeniu się pracom artystów głuchych, których działalność określana jest często mianem Deaf Art. Zajęcia te uświadamiają młodzieży, jak złożonym zjawiskiem potrafi być akt komunikacji i jak bogatym oraz ciekawym jest świat osób głuchych.

Magdalena Bula