Rekrutacja

Zasady naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016

Gimnazjum nr 1

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego