Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świętochłowicach 
w roku szkolnym 2017/2018
 
Przewodniczący Damian Janaszke
Zastępca Agnieszka Palka
Skarbnik Katarzyna Tomasik
Sekretarz

Członek Rady Rodziców

Joanna Klimas

Piotr Kowalczyk

KOMISJA REWIZYJNA
 
Przewodnicząca Nurczyńska Agnieszka
Członkowie Kijak Aneta
  Kral Izabela